Satışa İlişkin Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi Metni
MADDE 1) TARAFLAR
SATICI
Ünvanı:
 PATİSTA Gıda İnş. Tur. San. ve Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra  SATICI olarak anılacaktır)
Adresi: Karaçayır Mah. Kutucular Sk. Yüksel Apt. No:8 BOLU
 Tel. : 0374 215 1617
Email : ihsan@patista.com.tr
 …
ALICI
Adı-Soyadı: ( Hizmet bölgesinden sipariş veren oturum açmış üye )
 … (Bundan sonra  ALICI olarak anılacaktır)
Adresi: ( Sipariş ekranında yazdığı teslimat adresi )
Tel. :
Email :
VN / TCKN :
VD :
 MADDE 2) KONU
İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’nın SATICI’ya ait www.patista.com.tr internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu ve bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ardından işbu sözleşmeye konu ürünü sipariş verdiğini kabul ve beyan eder. www.patista.com.tr internet sitesinde yer alan ön bilgiler ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır.
MADDE 3) ÜRÜN ÖZELLİKLERİ, TESLİMAT VE ÖDEME
ÜRÜN BİLGİLERİ
Satış Fiyatı (KDV dahil):
 …
Kargo Ücreti :
 …
Ödeme Şekli ve Planı :
 …
Teslimat Adresi :
 …
Teslim Edilecek Kişi :
 …
Fatura Adresi :
 …
Ön siparişler hariç, Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde teslimat ve sipariş bölümünde açıklanan sürede ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre daha önceden yazılı olarak bildirilmek koşuluyla en fazla 10 gün uzatılabilir.
SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
Sözleşme konusu ürünün teslimatı için irsaliyeli faturanın satıcıya veya ürünü teslim alacak 3. (üçüncü) şahısa ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 (üç) gün içinde SATICI’ya göndermekle yükümlüdür. Bu takdirde kargo ücreti ALICI’ya aittir.
ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır.
Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya garanti belgesi olmayan ürünlerden arızalı veya bozuk olan ürünler, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI’ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
SATICI, sözleşme konusu ürünün tesliminin imkansızlaştığını ileri sürerek, sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremiyorsa, bu durumu sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğü süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve ödenmiş olan tüm bedeli 10 gün içinde ALICI’ya iade eder.
ALICI’nın, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, ALICI ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile ALICI arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. ALICI, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.
Ödeme peşin ya da kredi kartı ile yapılacağı için SATICI tarafından gecikme faizi uygulanmaz.
MADDE 4) CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürününün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 15 (onbeş) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya yazılı bildirimde bulunulması, ürünün kullanılmamış olması ve ürünün 7. madde de belirtilen ürünlerden olmaması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını ve ürünün iade alınmasını takip eden 5 (beş) iş gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildirimi ile ürünün SATICI ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
MADDE 5) CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, hızla bozulma ve son kullanma tarihi geçen ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir her türlü yazılım ve programlardır. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
• Her türlü yazılım ve programlar • DVD, VCD, CD ve kasetler • Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri • Hür türlü kozmetik ürünleri
MADDE 6) TEMERRÜD
ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir. Borçlunun temerrüde düşmesi halinde, borçlu borcun gecikmeli ifasından dolayı alacaklının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
MADDE 7) YETKİLİ MAHKEME
İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’nın ve SATICI’nın Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
MADDE 8) HÜKÜM
İşbu belge, ../../…. tarihinde SATICI tarafından düzenlenmiştir. Ben ALICI olarak, İşbu Satışa İlişkin Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşme Metninde yazan tüm hususları  okudum, anladım, kabul ettim ve tüm bu hususları onayladım, teyit ettim.
Adı – Soyadı: E-Posta: Tarih: İmza: